موجودی انبار

الف: الکترو موتور های ۱۵۰۰ دور بدنه چدنی: (زمان بروز رسانی ۱۴۰۰/۰۹/۱۰) ۱- موتور ۱/۱ کیلووات: ۲- موتور ۱/۵ کیلووات: ۳- موتور ۲/۲ کیلووات: ۴- […]